Fordewi

Advokatfirmaet Sulland

Rettssikkerhet for den enkelte

Menneskerettslige spørsmål

Konfliktløsning og prosedyre

Om oss

Vi er et mellomstort advokatfirma med spesialisering i bl.a. strafferett, utlendingsrett og barnevern. Vi har kontor i Oslo og Fredrikstad, men tar også saker over hele landet.

Vi har bred erfaring fra konfliktløsning og prosedyre, og representerer klienter i domstolene, Utlendingsnemnda og Barneverns- og helsenemnda. Våre advokater har lang erfaring og god kompetanse om menneskerettslige spørsmål som ofte blir tema når vi bistår klienter i straffesaker, utlendingssaker, barnevernssaker, velferdssaker og saker om psykisk helsevern.

Vår historie går tilbake til 1970-tallet da advokatene Olav Hestenes og Truls Dramer startet det som senere ble Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co, og som hadde strafferetten som sitt sentrale arbeidsområde. Firmaet har vokst i størrelse og utviklet kompetanse på flere saksområder, og i 2017 endret vi navn til Advokatfirmaet Sulland AS.

Kontakt oss

Aktuelt

Medhold i sak om helsehjelp på Trandum

Advokatfullmektig Lise Stefanussen har bistått en klient i forbindelse med sak om helsehjelp på Trandum. Statsforvalteren kom til at legen på utlendingsinternatet hadde brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven.

Representanter fra advokatfirmaet Sulland inn i Yngre forsvarere

Nylig var det valg av nytt styre i Yngre forsvarere. Vi er glade for at vår advokatfullmektig Jonathan de Lange ble valgt inn som nytt styremedlem. I tillegg er det gledelig at advokat Sunniva Yde Aksnes ble valgt til nestleder. Sunniva begynner som advokat hos oss den 1. april.

Tilbakekallssak førte frem i lagmannsretten

Advokat André Møkkelgjerd har bistått en klient som fikk tilbakekalt sitt norske statsborgerskap av UNE til tross for over 30 års botid i Norge. Oslo tingrett fant sommeren 2022 at UNEs vedtak om tilbakekall av norsk statsborgerskap var ugyldig. I januar gikk ankesaken i Borgarting lagmannsrett, og tirsdag denne uken var dommen klar. Lagmannsretten slår fast at vedtaket fra UNE er i strid med Grunnloven § 102 og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) art. 8. Bildet er hentet fra TV2 sin omtale av saken.
1 2 3 41