Om oss

Vi er et mellomstort advokatfirma med spesialisering i bl.a. strafferett, utlendingsrett og barnevern. Vi har kontor i Oslo og Fredrikstad, men tar også saker over hele landet.

Vi har bred erfaring fra konfliktløsning og prosedyre, og representerer klienter i domstolene, Utlendingsnemnda og Barneverns- og helsenemnda. Våre advokater har lang erfaring og god kompetanse om menneskerettslige spørsmål som ofte blir tema når vi bistår klienter i straffesaker, utlendingssaker, barnevernssaker, velferdssaker og saker om psykisk helsevern.

Vår historie går tilbake til 1970-tallet da advokatene Olav Hestenes og Truls Dramer startet det som senere ble Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co, og som hadde strafferetten som sitt sentrale arbeidsområde. Firmaet har vokst i størrelse og utviklet kompetanse på flere saksområder, og i 2017 endret vi navn til Advokatfirmaet Sulland AS.

Kontakt oss

Aktuelt

Tilrettelegging på eksamen – student fikk medhold i klagesak

En student krevde tilrettelegging på eksamen som følge av sin helsetilstand. Advokat Henriette Willix påklaget vedtaket til studiestedets klagenemnd, som i forrige uke kom til at vedtaket var ugyldig, og at studenten skulle innvilges tilretteleggingen han ønsket. Studenten ble også tilkjent fulle omkostninger.

Nektes fri rettshjelp

Advokat André Møkkelgjerd uttaler seg til Klassekampen om tilgangen til fri rettshjelp i prinsipielle saker. Til tross for svært prinsipiell sak, mener Statsforvalteren at ankebehandlingen ikke bør dekkes av fri rettshjelp.

Staten dømt for menneskerettighetsbrudd

Advokat André Møkkelgjerd har bistått en kvinnelig asylsøker i søksmål mot staten etter å ha blitt kroppsvisitert og rutinemessig innlåst på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Staten ble av Borgarting lagmannsrett dømt for brudd på menneskerettighetene og ble dømt til å betale oppreisning til kvinnen med hjemmel i EMK art. 13.
1 2 3 39