Aktuelt

Tilrettelegging på eksamen – student fikk medhold i klagesak

En student krevde tilrettelegging på eksamen som følge av sin helsetilstand. Advokat Henriette Willix påklaget vedtaket til studiestedets klagenemnd, som i forrige uke kom til at vedtaket var ugyldig, og at studenten skulle innvilges tilretteleggingen han ønsket. Studenten ble også tilkjent fulle omkostninger.

Nektes fri rettshjelp

Advokat André Møkkelgjerd uttaler seg til Klassekampen om tilgangen til fri rettshjelp i prinsipielle saker. Til tross for svært prinsipiell sak, mener Statsforvalteren at ankebehandlingen ikke bør dekkes av fri rettshjelp.

Staten dømt for menneskerettighetsbrudd

Advokat André Møkkelgjerd har bistått en kvinnelig asylsøker i søksmål mot staten etter å ha blitt kroppsvisitert og rutinemessig innlåst på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Staten ble av Borgarting lagmannsrett dømt for brudd på menneskerettighetene og ble dømt til å betale oppreisning til kvinnen med hjemmel i EMK art. 13.

Utelukker ikke ny streike-aksjon

Mens Salærrådet mener at satsen må økes til 1385 kroner for å være bærekraftig, foreslo regjeringen å øke satsen med 35 kroner fra 1180 til 1235 kroner i forslaget til statsbudsjett. Justert for inflasjon, betyr dette en reell nedgang på 3,4 prosent.

Frode Sulland fremsetter kritikk av Den rettsmedisinske kommisjonen

- Til saman fører dette til at sakene blir einsidig belyst, noko som igjen kan leie til feilaktige dommar og justismord.

Rødt tar rettssak til Stortinget

Klassekampen har de siste dagene hatt oppslag om den palestinske familien som advokat Andre Møkkelgjerd har bistått i sin sak om tilbakekall av norsk statsborgerskap.

Premiere på dokumentarfilmen Flyplassmannen

Dokumentarfilmen Flyplassmannen har premiere på Nordic Docs i Fredrikstad fredag 29.sept kl.12.15. Filmen omhandler en klient som advokat André Møkkelgjerd bisto med å få gjenforent til sin familie i Norge.

Staten stilte med sju i retten

Klient ble nektet fri rettshjelp til tross for at saken er så viktig og prinsipiell at staten stilte med sju personer i retten.

Kjemper for sine norske pass

Et ektepar har etter 26 år i Norge fått sine norske statsborgerskap tilbakekalt av utlendingsmyndighetene. Forrige uke ble gyldigheten av UNEs vedtak om tilbakekall prøvd for Oslo tingrett. Dom er ventet om kort tid.

Må man spise mat hver dag (i åtte år)?

En nå vel 60 år gammel håndverker, opprinnelig polsk, ble utsatt for en arbeidsulykke i 2015 som gjorde ham arbeidsudyktig.

Klient frifunnet i lagmannsretten

Advokat Arne P. B. Sandvik har bistått en klient som var tiltalt for utelivsvold. Han ble frifunnet fullt ut i lagmannsretten, etter først å ha blitt dømt i tingretten.

NAV: Nei, nei og atter nei!

I februar 2016 søkte en ung mann som var rammet av MS om å få innvilget halv uføretrygd.

Ble fratatt statsborgerskapet – vant frem i Oslo tingrett

Advokat Andre Møkkelgjerd har bistått en klient som har blitt fratatt sitt norske statsborgerskap av UNE etter over 30 år i Norge.

Streng norsk praksis for utvisning av barnefamilier

Advokat André Møkkelgjerd bistår flere klienter hvor en forelder er utvist eller risikerer utvisning og dermed familiesplittelse.

Syrere i kirkeasyl på Bømlo

Advokatfullmektig Anela Ferati bistår et syrisk ektepar med sine saker om tilbakekall av oppholdstillatelser og varig utvisning.

Knusende kritikk av UNE i tingretten

Advokatfullmektig Lise Stefanussen bistår tre søstre som fikk tilbakekalt sine oppholdstillatelser og ble utvist av UNE.

SAKER OM PÅSTÅTT FILLERISTING AV SMÅ BARN – MULIGE JUSTISMORD

Advokatene Henriette Willix og Frode Sulland har gjennom flere år som forsvarere arbeidet med straffesaker hvor foreldre blir siktet/tiltalt for vold mot spedbarn

Kan regnes som diskriminering, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet

Utlendingsdirektoratets behandling av asylsøknaden til eritreiske Senait Andom Meskel, som bor i mottaket på Vinstra, kan regnes som diskriminering, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Altfor dårlig rettsvern for barn som kommer på familiegjenforening til Norge

Advokatfullmektig Lise Stefanussen bistår tre søstre som har fått tilbakekalt sine oppholdstillatelser og blitt utvist fra Norge. De kom til Norge på familiegjenforening med sin far.

Anmoder om omgjøring av vedtak og varsler søksmål

Etter oppslag i NRK Nyhetsmorgen forrige uke, ga Utlendingsnemnda uttrykk for at de vil vurdere saken til en iransk mann med tatoveringer, dersom det ble anmodet om omgjøring.
1 2 3 6