Aktuelt

Dørvakt frifunnet for vold

50 år gammel dørvakt ved et av Oslos utesteder frifunnet for vold mot en gjest. I følge tiltalen skulle dørvakten ha slått gjesten i ansiktet med knyttet hånd.

Betydelig redusert straff etter gjenopptakelse i Høyesterett

En ung mann hadde tidligere blitt dømt i Høyesterett til fengsel i 2 år og 10 måneder for voldtekt av en overstadig beruset jente men hun sov.

Fikk samfunnsstraff for forsettlig grovt trygdebedrageri.

En tidligere rusavhengig mann ble i Oslo tingrett dømt til samfunnsstraff for grovt trygdebedrageri av ca. kr. 130 000. Tingretten gikk vekk fra utgangspunktet om ubetinget fengsel for trygdebedragerier av denne størrelsen,

Tilstod oppbevaring av 750 piller – ble kun dømt for oppbevaring av halvparten.

Oslo tingrett avsa 18.9. 2015 dom hvor en ung svensk gutt ble domfelt for oppbevaring av ca. 350 xanax-tabletter. Han var tiltalt for også å ha oppbevart et like stort antall rivotril-tabletter.

Frifunnet i lagmannsretten for overtredelse av innreiseforbud.

En afghansk mann som var analfabet og uten skolegang ble i Oslo tingrett dømt til 10 måneder fengsel for å ha returnert til Norge til tross for at han ble utvist fra riket med innreiseforbud på 2 år

Lagmannsretten var ikke enig med påtalemyndigheten i at en ung klient var «mobil vinningskriminell» og fikk ikke medhold i sin påstand om en nesten femdobling av den straff tingretten hadde utmålt

En ung mann ble i tingretten dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for fire grove tyverier, to forsøk på grove tyverier, samt en forfalskning og et heleri

Tingretten avslo begjæring fra kriminalomsorgen om fullbyrding av subsidiær fengselstraff etter flere alvorlige brudd på vilkårene for samfunnstraff.

Gutt på 20 år ble i mai 2014 dømt til 420 timers samfunnstraff med 1 år og 5 måneder subsidiær fengselstraff.

16-år gammel gutt frifunnet for å ha deltatt i vold mot en jevnaldrende

Flere ungdommer hadde angrepet en gutt på T-banestasjonen ved Jernbanetorget og tildelt ham en rekke slag og spark.

Prøveløslatt fra forvaring etter sonet minstetid

En mann ble av Høyesterett i 2005 dømt til forvaring med en tidsramme på 15 år med en minstetid på 10 år for drapsforsøk på sin tidligere ektefelle

Frifunnet for «hensynsløs atferd»

En mann nektet å vedta et forelegg for skremmende, plagsom eller annen hensynsløs atferd.
1 10 11 12