Aktuelt

Knusende kritikk av UNE i tingretten

Advokatfullmektig Lise Stefanussen bistår tre søstre som fikk tilbakekalt sine oppholdstillatelser og ble utvist av UNE.

SAKER OM PÅSTÅTT FILLERISTING AV SMÅ BARN – MULIGE JUSTISMORD

Advokatene Henriette Willix og Frode Sulland har gjennom flere år som forsvarere arbeidet med straffesaker hvor foreldre blir siktet/tiltalt for vold mot spedbarn

Kan regnes som diskriminering, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet

Utlendingsdirektoratets behandling av asylsøknaden til eritreiske Senait Andom Meskel, som bor i mottaket på Vinstra, kan regnes som diskriminering, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Altfor dårlig rettsvern for barn som kommer på familiegjenforening til Norge

Advokatfullmektig Lise Stefanussen bistår tre søstre som har fått tilbakekalt sine oppholdstillatelser og blitt utvist fra Norge. De kom til Norge på familiegjenforening med sin far.

Anmoder om omgjøring av vedtak og varsler søksmål

Etter oppslag i NRK Nyhetsmorgen forrige uke, ga Utlendingsnemnda uttrykk for at de vil vurdere saken til en iransk mann med tatoveringer, dersom det ble anmodet om omgjøring.

UNE vil sende ut iraner med regimekritiske tatoveringer

Advokat André Møkkelgjerd bistår en iransk klient som har en rekke regimekritiske tatoveringer.

Tar saken til likestillings- og diskrimineringsombudet

Advokat André Møkkelgjerd har bedt Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdere saken klienten som ikke har fått tilrettelagt asylprosessen for sin funksjonsnedsettelse.

Noe av det mest graverende jeg har sett

Advokat André Møkkelgjerd bistår en klient som har helt spesielle utfordringer når det gjelder å kommunisere sitt beskyttelsesbehov til utlendingsmyndighetene

Langvarig og ugrunnet berostillelse av et barns sak om statsborgerskap

Advokat André Møkkelgjerd har bistått en klient i en sak om lang saksbehandlingstid ved søknad om norsk statsborgerskap.

FRI RETTSHJELP – OPPDATERT HELSESJEKK FOR 2022

Flere har tatt til orde for at den norske rettsstaten trenger en jevnlig helsesjekk. Her er en oppdatert helsesjekk for 2022 med særlig fokus på tilgangen til fri rettshjelp.