Alminnelig strafferett

Alminnelig strafferett

Er du siktet eller tiltalt i en straffesak?

Ønsker politiet et avhør av deg i en sak der du er mistenkt for noe straffbart?

Da bør du ta kontakt med en av våre advokater.

Å være mistenkt, siktet eller tiltalt for straffbare handlinger er en stor belastning. En god forsvarsadvokat er viktig for at dine rettigheter skal ivaretas under en politietterforskning og i retten.

Advokatfirmaet Sulland er et av Norges ledende advokatfirmaer innen strafferett.  Vårt hovedfokus er at våre klienter skal få det beste mulige forsvar. Våre advokater arbeider til en hver tid med straffesaker og holder seg oppdatert på de ulike saksområdene. Vi har også ansatte som har spesiell kompetanse, for eksempel i store økonomiske straffesaker, saker om seksuallovbrudd og i såkalte filleristingssaker.

I en rettssak der man er tiltalt har man som utgangspunkt krav på offentlig betalt forsvarer. I mange saker vil man kunne ha rett til å få dekket utgiftene til forsvarer under etterforskningen. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg kostnadsfritt med å finne ut om du har krav på dette i din sak.

Kontaktpersoner