Altfor dårlig rettsvern for barn som kommer på familiegjenforening til Norge

Advokatfullmektig Lise Stefanussen bistår tre søstre som har fått tilbakekalt sine oppholdstillatelser og blitt utvist fra Norge. De kom til Norge på familiegjenforening med sin far. Familielivet med faren var imidlertid preget av store utfordringer, og endte med at faren kastet dem ut hjemmefra. Konflikten var så stor at barnevernstjenesten involverte seg og måtte finne et sted søstrene kunne bo. I UNEs vedtak oppgis «manglende utøvelse av familieliv» som en selvstendig grunn til at søstrene får tilbakekalt sine oppholdstillatelser. Saken skal opp for tingretten i mars.

I Norge kan man få en ny oppholdstillatelse dersom man opplever mishandling av personen man kom på familiegjenforening med. Dette gjelder imidlertid kun for ektefeller eller samboere. Det finnes ikke en tilsvarende regel for barn.

Vårt Land har skrevet flere oppslag om saken (bak betalingsmur).

https://www.vl.no/nyheter/2023/02/18/vart-kasta-ut-av-heimen-no-ma-dei-ut-av-landet/

https://www.vl.no/nyheter/2023/02/24/no-ma-tobarnsmora-faustina-forlata-noreg/

På bakgrunn av dette har flere politikere nå engasjert seg. Tobias Drevland Lund fra Rødt beskriver situasjonen som «ubegripelig», mens SVs Grete Wold beskriver saken som «helt urimelig». Wold har nå sendt et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsministeren hvor hun etterspør tiltak for å sikre at barn som utsettes for omsorgssvikt eller mishandling etter at de har kommet til Norge på familiegjenforening med en forelder sikres samme vern som ektefeller eller samboere i dag har. Det har per dags dato ikke kommet et svar fra justis- og beredskapsministeren.

https://www.vl.no/nyheter/2023/02/22/raudt-og-sv-om-historia-til-tre-sostre-ubegripeleg-og-urimeleg/