Andre
André Møkkelgjerd
Advokat/Fagansvarlig utlendingsrett

Advokat André Møkkelgjerd arbeider hovedsakelig med utlendingsrett, folkerett, menneskerettigheter. Han jobber i tillegg med strafferett, helse- og trygdesaker, arbeidsrett, idrettsjus og andre sivile saker.

André har et særlig stort engasjement for rettssikkerheten i saker som behandles i utlendingsforvaltningen. Han tar også større utredningsoppdrag og skriver kronikker og debattinnlegg om temaer innenfor dette fagfeltet. André ble uteksaminert fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo i 2006 og fullførte en LL.M.-grad i folkerett samme sted i 2011. Han har bred erfaring fra arbeid med asyl- og utlendingssaker i NOAS og som norgesansvarlig ved FNs Høykommissær for flyktningers (UNHCR) kontor for Nord-Europa. Han har også jobbet i UDI og som veileder og sensor for masterstudenter ved juridisk fakultet ved universitetet i Oslo og Bergen.

Møkkelgjerd er forfatter av boken Asylkoden – 99 spørsmål og svar fra den norske asyldebatten og medforfatter av Karnovs lovkommentar til utlendingsloven som er publisert i Lovdata. Han er videre medforfatter av flere større utredninger om blant annet tilsyn med tvangsreturfengsling og internering av asylsøkereinternering av barn og opphør av flyktningstatus, og forfatter og medforfatter av en rekke kronikker og debattinnlegg om temaer som jussens rolle i asyldebattenretten til utdannelseinternering av barnstatsløshetendringer i det internasjonale flyktningsystemettilbakekall av statsborgerskap og trygdrusserne og asylrettenrettssikkerhet og fri rettshjelp.

 

I tillegg til norsk behersker Møkkelgjerd engelsk.

Møkkelgjerd er medlem av Advokatforeningen og er tidligere medlem av foreningens lovutvalg for Asyl- og utlendingsrett.

Saksområder

Strafferett
Asyl- og utlendingsrett
Menneskerettigheter
Helse og trygd
Arbeidsrett
Folkerett
Idrettsjus