Arne

Advokat Arne P. B. Sandvik har jobbet 4,5 år som dommerfullmektig og har god innsikt i de fleste sakstyper som går for domstolene. Arne jobber i dag mest med strafferett, psykisk helsevern og andre tvangssaker. Han har et bredt sakstilfang og er en slags «altmuligmann» i firmaet.

Arne begynte i Advokatfirmaet Sulland høsten 2022.

Advokat Arne P. B. Sandvik jobber i dag mest med straffesaker. Han har bred erfaring i strafferetten fra tiden som dommerfullmektig.

Arne jobber også mye med tvungent psykisk helsevern og andre tvangssaker, og møter ofte i ulike kontrollkomiteer og lignende. Arne har et særlig engasjement for å ivareta enkeltmennesker som opplever tvang og inngrep fra ulike myndigheter.

Arne har også sivilrettslig bakgrunn, både fra tiden i domstolene og fra tiden som advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma. Han jobber nå blant annet med erstatningssaker, tvister mellom personer og arve- og familierett.

Arne begynte hos oss høsten 2022, etter 4,5 år som dommerfullmektig i Oslo og Stavanger tingrett. Fra årene som dommerfullmektig har Arne erfaring med de fleste sakstyper som går for de alminnelige domstolene. Arne har tidligere jobbet i Kluge Advokatfirma AS.

Arne studerte juss i Bergen og Amsterdam og fullførte studiene i 2015.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.

Saksområder

Strafferett
Barnevern
Barnelov
Forvaltningsrett
Psykisk helsevern
Erstatningsrett
Tvangssaker