Cathrine

Advokat Cathrine Grøndahl arbeider hovedsakelig med strafferett (både som forsvarer og bistandsadvokat), barnevern, erstatningsrett, barnefordeling, utlendingsrett, forvaltningsrett og har prosedyreerfaring innen disse feltene. Hun er særlig opptatt av at alle, uansett ressurser og type sak, skal få presentert saken sin best mulig, og at klientens interesse alltid også har en menneskelig dimensjon, ikke bare en juridisk.

Grøndahl er fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Hun var også tidligere fast bistandsadvokat fra 2011-2023.

Hun ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo i 2001 og fikk advokatbevilling i 2004. Hun begynte å arbeide hos oss i 2001.

Grøndahl har også virket som skjønnlitterær forfatter og utgitt fem diktsamlinger for voksne og en for barn.

I tillegg til norsk behersker Grøndahl engelsk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.

Saksområder

Strafferett
Foreldretvister
Sivil prosedyre og tvisteløsning
Tvisteløsning
Bistandsadvokat