håkon

Advokat Haakon Åsli Skogstad har lang erfaring med store og små straffesaker – hvor han påtar seg oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat. Haakon arbeider også med saker på de fleste sivile rettsområder, med foreldretvister, kontraktsrett, pengekravsrett og tvangsfullbyrdelse som hovedfelt.

Haakon er grunnleggende opptatt av rettferdighet. Han motiveres av å bistå enhver «underdog» mot den antatt sterkere part i rettssystemet, og drives av å hindre uriktige rettsavgjørelser og enkle snarveier mot et forutinntatt resultat. Haakon brenner for at alle – uavhengig av sosial bakgrunn og tilhørighet – skal få oppleve rettssikkerhet, verdighet og respekt i møte med myndigheter og domstol.

Haakon ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Bergen i 2013, hvor han blant annet var vitenskapelig assistent ved universitetet og juridisk rådgiver innen foreldretvister. Han begynte å arbeide hos Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co – før firmaet skiftet navn til Advokatfirmaet Sulland AS – og har derfor vært tilknyttet firmaet i lang tid. Haakon har i tillegg vært dommerfullmektig ved Heggen og Frøland tingrett og Follo og Nordre Østfold tingrett i årene 2020-2022. Han har derfor opparbeidet seg bred erfaring med saksforberedelse og prosedyre i straffesaker og sivile tvister.

Haakon er medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.

Saksområder

Strafferett
Foreldretvister
Sivil prosedyre og tvisteløsning
Bistandsadvokat