Helge hjort

Advokat Helge Hjort arbeider hovedsakelig med strafferett og forvaltningsrett, særlig helse- og pasientrett, trygderett, barnevernrett, sosialrett og andre velferdsrettslige saker samt utlendingsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring som forsvarer og bistandsadvokat og fra ulike nemnder som Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Utlendingsnemnda, Trygderetten, Kontrollkommisjoner innes psykisk helsevern med mer.

Helge Hjort har tidligere arbeidet som Helse- og sosialombud i Oslo i 10 år, som høyskolelektor i juridiske fag ved det som i dag heter Høgskolen i Oslo, med et rettshjelpsforskningsprosjekt i Nord-Norge og i Trygderetten i Oslo. Han har også vært advokat ved Kontoret for Fri Rettshjelp i Oslo og Akershus. Han er styreleder for LPP Oslo.

Helge Hjort ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo i 1979 og er tillegg utdannet journalist i 1984. Han har 30 års erfaring fra skranke, forvaltning og undervisning, er en mye brukt foredragsholder og foreleser på kurs, konferanser og seminarer og er jevnlig sensor ved juridisk fakultet på Universitet i Oslo.