Henriette

Advokat Henriette Willix arbeider i hovedsak som forsvarer i straffesaker. Hun har solid erfaring fra saker om vold, seksuallovbrudd og narkotika. Hun har også omfattende erfaring fra svært komplekse og utfordrende Økokrim-saker, og har jevnlig forsvareroppdrag i slike saker både på etterforskningsstadiet og i retten.

Henriette har også god prosedyreerfaring fra sivile saker, særlig innenfor erstatning- og forsikringsrett, hvor hun har særskilt kunnskap om profesjonsansvarets område.

Henriette har et sterkt engasjement for, og særdeles god kompetanse på, straffesaker hvor barns omsorgspersoner anklages for vold mot barnet, og jobber mye med såkalte filleristingssaker («shaken baby syndrom»). Hun har en spesiell interesse for sakkyndighet i domstolene.

Henriette er rettspolitisk engasjert, og deltar i podcaster, seminarer, konferanser og debatter innenfor de fagfelt hun jobber med. Hun er medlem av styret i Forsvarergruppen, hvor hun trådte inn 22.10.23.

Henriette ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo i 2013 og fikk advokatbevilling i 2015. Hun begynte å arbeide i Advokatfirmaet Sulland i 2016, og tiltrådte som partner i januar 2020.

Ellers arbeider Henriette blant annet med arbeidsrett, foreldretvister og diskrimineringssaker. Hun tar også oppdrag som bistandsadvokat.

Henriette er rettspolitisk engasjert, og deltar i podcaster, seminarer, konferanser og debatter innenfor de fagfelt hun jobber med.

I de såkalte filleristingssakene, nevnt over, har Henriette et bredt nasjonalt og internasjonalt kontaktnettverk med advokater og medisinere som arbeider med slike saker:

https://www.nrk.no/trondelag/viktig-rettssak-om-filleristing_-i-seks-ar-har-faren-blitt-beskyldt-mishandling-av-sin-egen-baby-1.16190477

https://www.advokatsulland.no/saker-om-pastatt-filleristing-av-sma-barn-mulige-justismord/

https://podcasts.apple.com/us/podcast/50-filleristing-en-ny-justisskandale/id1592324996?i=1000601023675

https://www.nrk.no/emne/filleristing-av-spedbarn-1.15177979

https://www.advokatbladet.no/filleristing/haper-pa-gjenapninger-i-filleristingssaker/198478 

Gjennom dette temaet har Henriette også fått et særlig engasjement for og interesse i sakkyndighet. I en lang rekke saker, både straffesaker og sivile saker, er det behov for sakkyndige, og det er viktig at forsvarer er godt forberedt på den sakkyndiges fremlegg og forklaring i retten.

Henriette ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo i 2013 og fikk advokatbevilling i 2015. Hun begynte å arbeide i Advokatfirmaet Sulland i 2016, og har tidligere arbeidet som advokatfullmektig/advokat i forsikringsselskapet AIG Europe Limited. Henriette har også hatt et lengre praktikantopphold hos advokatfirmaet Salehi & Associates i Los Angeles. Hun har vært sensor i ulike offentligrettslige og privatrettslige emner ved Treider Fagskoler. Henriette skrev masteroppgave innenfor barnerett og barnevernsrett om «Utvikling av det biologiske prinsipp». Hun var utvalgsmedlem i Advokatforeningens disiplinærutvalg fra 2020-2023. Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.

Saksområder

Forsvarsadvokat
Økonomiske straffesaker
Foreldretvister
Arbeidsrett
Straffesaker
Erstatning- og forsikringsrett
Diskrimineringssaker
Bistandsadvokat