Johannes

Johannes Bakkevig arbeider hovedsakelig med strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat, og med foreldretvister, arv og skiftesaker.

Johannes Bakkevig har omfattende erfaring innenfor disse feltene, og er fast forsvarer ved Søndre Østfold tingrett og Borgarting lagmannsrett. Han tar også saker innen personskadeerstatning, internasjonal barnebortføring og fast eiendom. Han bistår både i forhandlinger og rettslige prosesser.

Bakkevig ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2008.

Johannes Bakkevig er særlig engasjert i den enkeltes rett til å bli hørt. Både i arbeidet med barnelovsaker og straffesaker er han opptatt av å følge sakene tett. Dette gjelder både under etterforskning, under forberedelser eller forhandlinger, og i retten.

Bakkevig leder firmaets kontor i Fredrikstad.

Saksområder

Strafferett
Foreldretvister
Fast eiendom
Arv- og skifte
Internasjonal barnebortforing
Bistandsadvokat