Jonathan
Jonathan Leifsson de Lange
Advokatfullmektig

Jonathan har særlig erfaring med utlendingsrett. Han jobber også med strafferett, trygderett, barnevern, tvungen psykisk helsevern og arbeidsrett. Han er spesielt opptatt av å ivareta enkeltmenneskers rettigheter i møte med offentlige instanser.

Jonathan har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2023). Her skrev han masteroppgave om utvisning av EØS-borgere. Tidligere har han blant annet jobbet i Jussbuss, både som medarbeider i utlendingsrettsgruppa og som daglig leder. I tillegg arbeidet han som forskningsassistent i Fafo under utarbeidelse av rapporten «Om høring av barn i utvisningssaker» (Fafo-rapport 2022:16).

Han er styremedlem i Yngre forsvarere.

Saksområder

Strafferett
Barnevern
Asyl- og utlendingsrett
Helse og trygd
Psykisk helsevern