Josef

Josef Adam Younes arbeider hovedsakelig med straffesaker, både som forsvarer og bistandsadvokat. Josef arbeider med både store og små straffesaker på alle sakens stadier, fra avhør til domstolsbehandling. Han har erfaring med alt fra kompliserte narkotikasaker til større økonomiske straffesaker.

Josef har også utlendingsrett som sitt spesialfelt, med hovedtyngde i asyl-, utvisnings- og tilbakekallssaker. I tillegg tar han saker innen psykisk helsevern, barnevern, arbeidsrett, og familie -og arverett.

Josef er opptatt av å sikre at minoriteter opplever gode og rettferdige rettsprosesser. Han er spesielt opptatt av ungdommers rettigheter som mistenkte, siktede eller tiltalte i straffesaker. I tillegg har han et særlig engasjement for folkeretten og har siden 2021 vært med i arbeidsgruppa for Initiativet Forsvar Folkeretten. https://forsvarfolkeretten.no/

Josef har omfattende prosedyreerfaring, og har ført flere saker i tingretten og lagmannsretten. I tillegg har han ført saker for Utlendingsnemnda (UNE) og Barneverns- og helsenemnda.

Utover sitt virke som advokat, har Josef et særlig engasjement for folkeretten og har siden 2021 vært med i arbeidsgruppa for Initiativet Forsvar Folkeretten (https://forsvarfolkeretten.no/). Arbeidsgruppa har blant annet ansvar for å planlegge og organisere Initiativets årlige konferanser, hvor Josef de siste årene har fungert som konferansier.

Av relevant arbeidserfaring har Younes arbeidet som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett ved Universitet i Oslo, undervisningsassistent og oppgaveretter ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, samt. praktikant i Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling. Han er oppvokst på Oslo Øst hvor han også arbeidet i flere år som støttekontakt og jobbet for å utvide aktivitetstilbudet for barn og unge.

I tillegg til norsk og engelsk, behersker Younes arabisk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.

Saksområder

Strafferett
Barnevern
Asyl- og utlendingsrett
Arbeidsrett
Psykisk helsevern
Bistandsadvokat