Lise

Lise Stefanussen har spesialisert seg innenfor utlendingsrett, men har generell kompetanse innenfor de fleste rettsområder. Hun arbeider også mye med strafferett.

Lise er opptatt av utlendingers rettigheter, særlig i møte med utlendingsforvaltningen. For å kunne hevde sine rettigheter er det viktig å forstå jussen, men også gis mulighet til å bli hørt. Det er derfor viktig for Lise å arbeide tett med sine klienter for å sikre begge deler. Lise ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo våren 2022. Hun har tidligere arbeidet som saksbehandler i Utlendingsgruppa hos Jussbuss og som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, UiO.

Saksområder

Strafferett
Barnevern
Asyl- og utlendingsrett
Forvaltningsrett