Peter

Peter Nørgaard arbeider hovedsakelig med strafferett og sivile saker. I tillegg til lang prosedyreerfaring innenfor strafferetten, har han særlig erfaring innen familie-, arve- og skifterett, fast eiendom og kontraktsrett, samt pengekravsrett, gjeldsforhandling og konkurs.
Han ble partner i advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co i 1989, og ble med som partner i Advokatfirmaet Sulland.

I tillegg til norsk behersker Nørgaard engelsk.
Medlem av Forsvarergruppen av 1977.