Simen

Advokat Simen Skjønsberg arbeider mest som forsvarer i straffesaker. Han bistår i alle straffesaker uavhengig av alvorlighet. Han har mange saker om familievold, seksuallovbrudd og saker om forvaring og tvunget psykisk helsevern. Simen tar også på seg oppdrag innenfor et bredt spekter av sivile saker, herunder foreldretvister, barnevern, psykisk helsevern og saker som gjelder erstatning for mobbing på skolen.

Simen er særlig opptatt av at alle, uavhengig av status, har rett til rettferdig behandling og god advokatbistand. Jo mer alvorlig og stigmatiserende anklagen er, jo større er behovet for et kompetent forsvar. Den viktigste motivasjonen er å bidra til å løfte frem de grunnleggende prinsippene som gjelder for personer som er utsatt for inngrep fra myndighetene.

Simen ble ferdig på Universitetet i Bergen i 2010. Han jobbet noen år i Utlendingsnemnda før han begynte som advokatfullmektig i advokatfirmaet Sulland i 2013. Han har også arbeidserfaring fra Ila fengsel og Sandviken psykiatriske sykehus.

Advokat Simen Skjønsberg har omfattende prosedyreerfaring som forsvarer i straffesaker. Han har også prosedert for Høyesterett og besto første prøvesak i desember 2018. Simen Skjønsberg har mye erfaring fra svært alvorlige og omfattende straffesaker, herunder saker om forvaring, men tar oppdrag i alle typer straffesaker uavhengig av alvorlighetsgrad.

Advokat Simen Skjønsberg ble uteksaminert av Universitetet i Bergen i 2010 og har vært i advokatfirmaet Sulland fra 2013. Han har tidligere arbeidet i Utlendingsnemnda (UNE).

Simen Skjønsberg arbeider også innenfor et bredt spekter av sivile saker herunder barnevern, foreldretvister, utlendingsrett, mobbesaker og psykisk helsevern.

Simen Skjønsberg er medlem i Forsvarergruppens lovutvalg for strafferett og straffeprosess.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.

Saksområder

Strafferett
Barnevern
Foreldretvister
Psykisk helsevern
Erstatningsrett
Tvisteløsning
Bistandsadvokat