Sunniva Yde Aksnes 1

Advokat Sunniva Yde Aksnes arbeider hovedsakelig med strafferett og utlendingsrett. Innen strafferetten har hun kompetanse innenfor de fleste sakstyper, både som forsvarer og bistandsadvokat, og har representert en rekke klienter i domstolene. I tillegg har Sunniva særlig kunnskap innen saker om psykisk helsevern, barnevern og straffegjennomføring.

Sunniva er opptatt av å tilby god advokatbistand tilpasset klientens personlige forutsetninger. Hun har god menneskerettslig kompetanse, og er særlig opptatt av rettssikkerheten til mennesker i sårbare situasjoner.

Sunniva ble uteksaminert fra UiO høsten 2020, etter å ha skrevet en menneskerettslig mastergrad ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Deretter jobbet hun som advokatfullmektig og senere advokat i Elden Advokatfirma frem til mars 2024. Hun er nestleder i Yngre Forsvarere og styremedlem i Forsvar folkeretten. Det kan også nevnes at hun tidligere har vært medarbeider i Jussbuss og har vært praktikant ved ambassaden i Haag, med fokus innen internasjonal juss.

Saksområder

Strafferett
Asyl- og utlendingsrett
Menneskerettigheter
Bistandsadvokat