Thea

Thea M. Storeheier har arbeidet med arbeidsrett i mange år og har god kjennskap til dette feltet. I tillegg har hun mange års erfaring med strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat, samt god erfaring med sivile saker som foreldretvister og psykisk helsevern.

For Thea er rettssikkerhet viktig. Rettssikkerhet er en grunnsten i et demokratisk samfunn. For at mennesker skal få dra nytte av sin rettssikkerhet skal de få komme til ordet og de skal behandles med respekt, i alle situasjoner. Det er viktig for Thea at hennes klienter har en opplevelse av å bli hørt og tatt på alvor.

Thea har arbeidet som dommerfullmektig ved Søndre Østfold tingrett i flere år. Hun har også jobbet som politiadvokat, som fast formann i Overformynderiet, som privatpraktiserende advokat i Halden og som advokat i Sarpsborg kommune. I tillegg har hun arbeidet som rådgiver i Utlendingsnemnda og i Utlendingsdirektoratet.

Thea har lang erfaring med de fleste sakstyper som går for de alminnelige domstolene.

Thea har studert i Norge og Spania og i tillegg til norsk behersker Thea både engelsk og spansk.

Saksområder

Strafferett
Barnevern
Foreldretvister
Asyl- og utlendingsrett
Arbeidsrett
Psykisk helsevern
Bistandsadvokat