tonje
Tonje Bråthen
Kontorsjef/Advokatassistent DNA

Tonje Bråthen ble ansatt som advokatsekretær  i 2003. Senere tok hun utdanning til Advokatassistent DNA og hadde fra 2007 ansvar for firmaets regnskap. Etter å ha vært ute av firmaet i et par år fra 2012 ble hun høsten 2014 ansatt som kontorsjef.

Hun har ansvar for firmaets administrasjon og daglige drift.

Tonje Bråthen er medlem av Foreningen Advokatassistenter DNA.