Arbeidsrett

Arbeidsrett

Har du havnet i konflikt med arbeidsgiver?

Har du fått oppsigelse eller varsel om oppsigelse?

Har du som arbeidsgiver behov for bistand i forbindelse med nedbemanning?

 

Advokatfirmaet Sulland har lang erfaring med å bistå klienter med konflikter i arbeidsforhold. Vi bistår både privatpersoner og små og mellomstore bedrifter.

Eksempler på saker vi kan hjelpe deg med er:

  • Individuelle arbeidsavtaler
  • Nedbemanning, omorganisering, oppsigelse og avskjed
  • Arbeidsmiljøspørsmål; mobbing, trakassering, diskriminering, likebehandling, personvern, kontrolltiltak
  • Permitteringer
  • Sykefraværsoppfølging
  • Arbeidstid
  • Lønn, bonus og andre belønningsordninger/goder
  • Ansattes trygde- og pensjonsrettigheter
  • Lønnsgarantiordning

I tillegg til rådgivning knyttet til de rettslige spørsmålene slike konflikter reiser, kan vi blant annet hjelpe deg med  å forberede og gjennomføre møter med arbeidsgiver, fremforhandle avtaler og varsle om kritikkverdige forhold. Vi vet hvor krevende det kan være når det oppstår problemer på arbeidsplassen, og vi er der for å bistå deg på hvert trinn av saken.

Ta kontakt med oss, så finner vi ut hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Kontaktpersoner