Asyl og utlendingsrett

Asyl og utlendingsrett

Har du fått avslag på din søknad om oppholdstillatelse?

Har du problemer med oppholdstillatelsen din eller står i fare for å bli kastet ut av Norge?

Advokatfirmaet Sulland har ansatte med spesialkompetanse innen utlendingsrett. Vi bistår i saker som behandles av Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE), og vi hjelper til med å fremme utlendingssaker for domstolen.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak. I enkelte typer utlendingssaker kan du ha krav på fri rettshjelp. Vi hjelper deg med å finne ut om din sak er en av disse.

Vi har advokater og fullmektiger som snakker engelsk og arabisk i tillegg til norsk. Konferanser på andre språk gjennomføres med tolk, som vi kan hjelpe til med å skaffe.

Eksempler på saker vi kan hjelpe deg med er:

  • Asyl
  • Utvisning og tilbakekall
  • Visum
  • Statsborgerskap og statsløshet
  • Familiegjenforening
  • Arbeidstillatelser
  • Oppholdsrett for EØS-borgere og familiemedlemmer
  • Reisebevis og utlendingspass

I tillegg til å hjelpe enkeltpersoner i utlendingssaker, tar advokater fra Advokatfirmaet Sulland utredningsoppdrag i disse sakstypene, og deltar i den offentlige debatten.

Flere av våre advokater holder også jevnlig kurs og foredrag. Kontakt oss dersom du trenger en dyktig foredragsholder.

Kontaktpersoner