Barnevern

Barnevern

Er du i kontakt med barneverntjenesten og ønsker støtte?

Er barna dine hentet ut av hjemmet?

Vil barneverntjenesten overta omsorgen for barnet ditt?

Ønsker du mer kontakt med et barn som bor i fosterhjem?

Er du ungdom i kontakt med barneverntjenesten og ønsker egen advokat?

 

Du vil ofte ha rett til gratis advokat (fri rettshjelp) i denne typen saker og vi kan hjelpe deg og din familie.

Advokatfirmaet Sulland har lang erfaring med barnevernssaker. Våre advokater kjemper for deg og dine barns rettigheter på alle stadier av saken, og de har lang erfaring fra å være i domstolene og i nemndene som behandler barnevernssaker.

Eksempler på saker vi kan hjelpe deg med er:

  • Klage over akuttvedtak
  • Omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem eller institusjon
  • Fastsettelse av samvær
  • Krav om tilbakeføring av barn som er plassert i fosterhjem eller institusjon
  • Tiltak ved ulike atferdsproblemer hos barn og ungdom

 

Ta kontakt med en av våre advokater som jobber med barnevern, så finner vi ut av hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontaktpersoner