Betinget fengsel for tredjegangs ruspåvirket kjøring

En kvinne ble i tilståelsessak ved Oslo tingrett dømt til 24 dager betinget fengsel for tredjegangs ruspåvirket kjøring, samt noen mindre alvorlige forhold. Dommeren la til grunn at det klare utgangspunktet ved gjentatt promillekjøring er at det idømmes en fengselsstraff som må sones. Straffen ble likevel gjort betinget på grunn av kvinnens rehabiliteringssituasjon og da saken hadde ligget ubehandlet hos politiet i 8 måneder. Tingretten videreførte dermed viktige prinsipper fra Høyesterett i 2016. Ved helt korte fengselsstraffer er det naturlig at en liggetid på 7-8 måneder må kompenseres ved at tiltalte slipper å sone dommen.

Kvinnens forsvarer var advokat Haakon Åsli Skogstad