Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Har du blitt voldtatt eller opplevd andre seksuelle overgrep?

Lever du med en samboer eller et annet familiemedlem som utsetter deg for vold?

Vurderer du å gå til politiet og anmelde, men trenger råd og støtte i denne prosessen?

 

Vi vet at det kan være vanskelig å kontakte advokat. Våre ansatte har erfaring med å møte mennesker i en vanskelig situasjon, og vi har spesialiserte bistandsadvokater som har et oppriktig ønske om å hjelpe deg.

I voldtektssaker har du rett til gratis veiledning fra advokat (fri rettshjelp) hvor vi sammen drøfter om du skal anmelde saken. Her kan du stille alle spørsmålene du lurer på, snakke med en som har taushetsplikt, samt få informasjon om hva som skjer dersom du bestemmer deg for å anmelde.

I saker om seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, brudd på besøksforbud, menneskehandel, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse får du dekket advokatbistand fra det tidspunktet du anmelder saken. Om du har behov for å drøfte om du skal anmelde i en sånn type sak, kan vi tilby deg gratis veiledning. Etterlatte i drapssaker og personer utsatt for grov vold vil ofte også få dekket bistandsadvokat. Dette hjelper vi deg med å finne ut av.

Vi er med deg i politiavhør der du avgir din forklaring og ivaretar deg og dine interesser gjennom etterforskningsfasen og en eventuell rettssak. Vi fremmer også krav om erstatning og oppreisning på dine vegne hvis du ønsker det. I alle tilfeller vil bistandsadvokaten din vurdere spørsmålet om voldsoffererstatning.

Ta kontakt med en av våre hyggelige advokater nå og få råd og veiledning om veien videre.

Kontaktpersoner