Ble fratatt statsborgerskapet – vant frem i Oslo tingrett

Advokat Andre Møkkelgjerd har bistått en klient som har blitt fratatt sitt norske statsborgerskap av UNE etter over 30 år i Norge. For å tilbakekalle et statsborgerskap må det være et forholdsmessig inngrep– i dette ligger at forholdet som begrunner et tilbakekall må veies opp mot de konsekvensene et tilbakekall har for borgeren.

UNEs vedtak om tilbakekall har medført store konsekvenser for klienten, som blant annet har fått et tilbakebetalingskrav fra NAV i millionklasse og har dårlig helse. UNE har likevel vist til at tilbakebetalingskrav fra NAV og helsesituasjon normalt ikke er forhold som tillegges stor vekt i vurderingen av om et statsborgerskap skal tilbakekalles eller ikke.

Oslo tingrett avsa dom forrige uke. Retten kom til at tilbakekall av norsk statsborgerskap er uforholdsmessig og at UNEs vedtak følgelig er ugyldig. I dommen påpekes at det skal foretas en bred vurdering, og viser til at både helse og økonomiske konsekvenser er relevant i denne vurderingen.

Les mer om saken her: https://rett24.no/articles/ble-fratatt-statsborgerskapet–vant-i-frem-i-oslo-tingrett

Retten legger også vekt på den såkalte Mossad-saken: Israelske agenter foretok på tidlig 90-tall under dekke av å være tolker eller norske byråkrater avhør av palestinske asylsøkere. På bakgrunn av dette hadde retten en «viss forståelse for at ikke forklarte alt om sin bakgrunn da han ble intervjuet av utlendingsmyndighetene i forbindelse med sin søknad om beskyttelse». Saken medførte at den daværende overvåkingssjefen måtte gå av.

Hør innslag om Mossad-saken i NRK nyhetsmorgen 19.4.2023 (fra ca. 7.30): https://tv.nrk.no/serie/nyhetsmorgen-tv/202304/NNFA05041923/avspiller