Foreldretvister

Foreldretvister

Har du flyttet fra din samboer og har felles barn?

Klarer dere ikke å bli enige om hvor barna skal bo fast eller hvor barnet skal være i juleferien?

Saboterer den andre forelderen avtalte tidspunkter hvor du egentlig skal ha samvær med barnet, eller er ikke i stand til å ivareta omsorgen for barnet?

 

Advokatfirmaet Sulland har advokater som er sterkt engasjert i foreldretvister og er opptatt av at ingen foreldre skal settes helt på sidelinjen hvis det ikke er nødvendig av hensyn til barnet. Vi hjelper deg med alt fra å opprette en samværsavtale til å ta saken inn for retten, dersom det er nødvendig.

Eksempler på saker vi kan hjelpe deg med er:

  • Uenighet om hvem som skal ha foreldreansvaret
  • Tvist om hvor barnet skal bo fast
  • Uenighet om samværsrett og samværsmengde
  • Tvangsgjennomføring av samværsrett

 

Du kan ha krav på gratis advokat (fri rettshjelp) og vi gir deg veiledning og hjelp for finne ut av det.

Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak.

Kontaktpersoner