Frifinnelse for grovt heleri

En mann var tiltalt for grovt heleri av nesten kr. 300 000,-, jf. strl. § 333. Oslo tingrett konkluderte med at de ikke kunne utelukke at midlene stammet fra lovlig virksomhet, og frifant dermed klienten. Vår klient får dermed også tilbakeført pengene som var påstått inndratt av påtalemyndigheten.  Dommen er rettskraftig.

Klienten ble representert av advokatfullmektig Hedda Larsen Borgan.