Frifunnet for «hensynsløs atferd»

En mann nektet å vedta et forelegg for skremmende, plagsom eller annen hensynsløs atferd. Etter å forgjeves ha forsøkt å få en passasjer i en bil stående på tomgang til å slå av motoren, lente han seg over passasjeren og slo av tenningen. Han ble dømt for overtredelse av straffeloven § 390 a i tingretten og lagmannsretten. Høyesterett mente mannens opptreden ikke kunne karakteriseres som ”hensynsløs” og dermed ikke straffbar. Han ble derfor frifunnet.

Mannens forsvarer for Høyesterett var advokat Frode Sulland.