Frifunnet for trusler mot politiet

Advokat Frode Sulland representerte en mann som var tiltalt for trusler mot politiet på Facebook. Han hadde uttalt seg i negative ordelag om politiet generelt. I oktober ble klienten frifunnet av Oslo tingrett. Saken ble ikke anket av påtalemyndigheten.

I sin avgjørelse skrev retten blant annet at uttalelsene på Facebook var «alt for generelle og lite konkrete til å kunne karakteriseres som trusler.» Videre mente retten at meldingene fremstod som «frustrerte – og upassende – meningsytringer om politiet», men at «politietaten som sådan er så stor at det ikke vil være mulig å identifisere noen konkret, fornærmet personkrets.»

Det er altså stor forskjell mellom å benytte sin ytringsfrihet til å uttale seg frustrert – til og med upassende – om politiet, og det å fremsette straffbare trusler. Ressursbruken i saken fremstår etter dette helt unødvendig.