Frifunnet for vold mot vekter

For første gang ble spørsmålet om vekteres tilbakeholdsrett og betydningen for det særskilte vernet noen yrkesgrupper har i straffeloven,  prøvd i rettssystemet. Vi ble hørt med at vektere som er innleid av transportselskapet ikke har tilbakeholdsrett.

En av våre klienter ble holdt tilbake på en buss fordi han hadde feil type billett og ikke oppga personalia.

Han forsøkte å dytte seg forbi vekterne for å komme av bussen og ble tiltalt for vold mot særskilt utsatt yrkesgruppe. Vekterne var ansatt i et vaktselskap som var innleid av transportselskapet for å utføre billettkontroll. Siden billettkontrollørene ikke var ansatt i selve transportselskapet, konkluderte flertallet av dommerne med at dette medførte at vekterne ikke hadde tilbakeholdsrett, og at deres tilbakehold av personen ikke var lovlig. Da vår klient forsøkte å dytte seg forbi vekteren, søkte han derfor ikke «å påvirke yrkesutøvelsen» hans, fordi vekteren hadde gått utover det han hadde kompetanse til.

Klienten ble bistått av advokatfullmektig Aurora Lindeland Geelmuyden.