Frode Sulland mottar Espelands honnørpris

Advokat Frode Sulland mottok 23.november 2017 Espelands Honnørpris på Advokatforeningens årsmiddag.

Prisen ble stiftet i 1985 med formål å vise frem personer eller organisasjoner som gjennom sine handlinger er ledestjerner som fremmer forståelse for betydningen av en fri og uavhengig advokatstand, som er uredde og ansvarsbevisste forsvarere av den allmenne rettssikkerhet og den enkeltes rett og menneskeverd.

Frode Sulland får prisen for sitt årelange engasjement for forsvarere og synliggjøringen av den uavhengige forsvarerens betydning som en avgjørende betingelse for demokrati.

Prisen er på kr. 100 000,- samt en skulptur av billedhugger Nils Aas.