Henriette Willix overtar som daglig leder i Advokatfirmaet Sulland AS

Fra 1.1.24 overtar advokat Henriette Willix som daglig leder i Advokatfirmaet Sulland AS.

«For en utfordring! Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på dette i 2024. Advokatfirmaet Sulland skal fortsatt ha høy faglig kvalitet og ivaretagelse av enkeltmenneskets rettssikkerhet som hovedfokus. Samtidig er det ingen hemmelighet at rammene for vår drift fortsetter å utfordres, og det er krevende å drive et middels stort advokatfirma hvor størstedelen av sakene betales etter rettshjelpssatsen. Det er altså mange oppgaver å ta fatt på når jeg går inn i denne nye rollen. Sammen med de fantastiske folkene vi har hos oss har jeg tro på at vi også i fremtiden vil lykkes i å ivareta våre kjerneverdier, samtidig som vi opprettholder enn sunn drift», sier Willix.

Willix har solid bakgrunn som advokat, først i forsikringsselskapet AIG Europe Limited og fra 2016 i Advokatfirmaet Sulland AS (som skiftet navn fra advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co fra 2017). Hun var en av de tre nye partnerne som ble tatt opp i 2020 og har deretter deltatt aktivt i firmaets ledelse.

Willix har arbeidet mye med komplekse og omfattende straffesaker, både innenfor økonomiske kriminalitet, ungdomskriminalitet, narkotika- og seksuallovbrudd og ikke minst saker om vold mot småbarn – såkalte filleristingssaker. På dette området har hun engasjert seg sterkt i den rettspolitiske debatten om både sakkyndighet, Gjenopptakelseskommisjonen og Den rettsmedisinske kommisjon. Hun har også en sivilrettslig portefølje bestående av blant annet foreldretvister, diskrimineringssaker og erstatnings- og forsikringsrett. Willix er fra 2023 styremedlem i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, og har tidligere vært medlem i Disiplinærutvalget.

«Det er med stor glede jeg overlater stafettpinnen videre», sier avtroppende daglig leder, advokat Frode Sulland. «Etter 28 år som daglig leder er det på høy tid at yngre krefter får overta. Jeg er trygg på at våre grunnleggende verdier vil bli ført videre ved at Willix nå overtar stafettpinnen. Hun har de siste årene demonstrert en stor arbeidskapasitet, et genuint engasjement for firmaet og en handlekraft i driften av dette.»

Sulland har imidlertid ingen planer om å trappe ned. Han fortsetter som partner og advokat, og er glad for å få bedre tid til alle sine klienter og saker.

Henriette