Holdt på å bli kastet ut av Norge. Nå er hun en av de første papirløse UNE gir amnesti.

Advokat André Møkkelgjerd har representert Sara Worku, en av de første klientene som omfattes av engangsløsningen for utlendinger med mer enn 16 års oppholdstid i Norge. Worku ble løslatt fra Trandum da instruksen om utsatt iverksettelse og engangsløsningen ble publisert i februar 2020: https://www.vl.no/nyheter/2020/02/25/skulle-bli-tvangsreturnert-far-sokje-opphald/

 Den nye forskriftsbestemmelsen trådte i kraft sommeren 2021, og Worku har nå fått opphold. Saken omtales i Vårt Land 12.11.2021 (https://www.vl.no/nyheter/2021/11/12/holdt-pa-a-bli-kastet-ut-av-norge-na-er-hun-en-av-de-forste-papirlose-une-gir-amnesti/) og advokat Møkkelgjerd uttaler seg til avisen:

Workus advokat, André Møkkelgjerd hos advokatfirmaet Sulland, kaller vedtaket etterlengtet for et menneske som har vært i en «svært vanskelig situasjon i lang tid».

 Hovedregelen i Norge er at man først får midlertidig oppholdstillatelse, og så opparbeider rett til fast opphold. Workus midlertidige tillatelse har derimot ekstra begrensninger og danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 – Begrensningen kan oppheves. Det forutsettes i utgangspunktet at man legger fram pass, eller sannsynliggjør at det ikke er mulig, sier Møkkelgjerd. 

Det kan bli ekstra vanskelig, fordi Etiopia er på randen av borgerkrig, tror advokaten:

– Det skal være svært vanskelig å få kontakt med ambassader, og nødvendige undersøkelser i Etiopia vil trolig vanskelig kunne gjennomføres.

 Enn så lenge må Worku leve med ekstra begrensninger. Hun kan ta seg jobb og reise inn og ut av landet. Men hun får ikke rett på opplæring i norsk og samfunnsfag, ei heller på introduksjonsprogram.

 – Det er altså en «dårlig» tillatelse med færre rettigheter enn vanlig. Ofte oppstår det da praktiske problemer knyttet til manglende ID-dokumenter, som for eksempel gjør det vanskelig å åpne bankkonto, selv om man har oppholdstillatelse, sier Møkkelgjerd.