Høyskole forlikte diskrimineringssak med student

En student ved en statlig finansiert høyskole fikk gjentatte avslag på søknad om tilrettelegging av eksamen som følge av en funksjonsnedsettelse. Studenten tok selv saken til Diskrimineringsnemnda, hvor høyskolen ble felt for diskriminering av studenten. Likevel fikk ikke studenten tilrettelagt eksamen. Han tok deretter saken inn for retten. Høyskolen v/ Kunnskapsdepartementet ble representert av Regjeringsadvokaten. Under ankebehandlingen av saken i Borgarting lagmannsrett inngikk høyskolen et rettsforlik fullt ut i tråd med den tilretteleggingen studenten hele tiden mente han hadde krav på. Forliket omfattet også tilrettelegging av undervisning m.m., samt studentens fulle advokatkostnader.

Studenten ble representert av advokat Henriette Willix

Dersom du opplever diskriminering eller trakassering i enten arbeidslivet eller i en utdanningssituasjon, ta kontakt med oss for bistand.