Kjemper for sine norske pass

Advokat André Møkkelgjerd har bistått et ektepar som etter 26 år i Norge har fått sine norske statsborgerskap tilbakekalt av utlendingsmyndighetene. Dette har også medført et tilbakebetalingskrav fra NAV på mer enn 5 millioner kroner. Forrige uke ble gyldigheten av UNEs vedtak om tilbakekall prøvd for Oslo tingrett. Dom er ventet om kort tid.

Les mer om saken i Klassekampen: https://klassekampen.no/artikkel/2023-09-18/kjemper-for-sine-norske-pass  

Kjemper for sine norske pass 1