Klient frifunnet i lagmannsretten

Advokat Arne P. B. Sandvik har bistått en klient som var tiltalt for utelivsvold. Han ble frifunnet fullt ut i lagmannsretten, etter først å ha blitt dømt i tingretten.

– Jeg mener tingretten bommet både på juss og beviser når det gjelder spørsmålet om straffeskyld, så det er veldig bra at lagmannsrettens flertall, inkludert de to fagdommerne, fikk rettet opp i denne saken, sier Sandvik.

Saken dreide seg om et basketak utenfor et utested høsten 2021. Vår klient var opprinnelig tiltalt sammen med en annen. Fire personer hadde status som fornærmede. I tingretten ble klienten funnet skyldig i vold og medvirkning til vold, og dømt til fengsel i 8 måneder. Nå er han altså frifunnet både i straffesaken og for sivile krav (erstatning og oppreisning). Alminnelige strafferettslige regler om medvirkning og nødverge var sentrale.

– Dette var snakk om noen kaotiske minutter nattestid utenfor et utested. Det var ingen andre bevis enn forklaringene til de tilstedeværende. I slike tilfeller er det viktig å ha bevisreglene klart for seg når man tar stilling til straffeskyld, sier advokat Sandvik, som mener lagmannsrettens flertall har konkludert riktig.

– Klienten er selvsagt happy, sier advokat Sandvik, og legger til at han mener blant annet sammensetningen av flertallet tilsier at påtalemyndigheten nå bør godta dommen.