Langvarig og ugrunnet berostillelse av et barns sak om statsborgerskap

Advokat André Møkkelgjerd har bistått en klient i en sak om lang saksbehandlingstid ved søknad om norsk statsborgerskap. Et barns søknad om norsk statsborgerskap tok om lag fire og et halvt år å behandle fordi det forelå mistanke som kan gi grunnlag for tilbakekall i saken til én forelder.

UDI fattet vedtak om statsborgerskap etter at Sivilombudet foretok undersøkelser. Ombudet kritiserer UDI for ikke å ha overholdt forvaltningsloven § 11 a tredje ledd som angir at det skal gis et foreløpig svar og redegjøres for grunnen til forsinkelser i saksbehandlingen. Sivilombudet konkluderer også med at UDIs behandlingstid på om lag fire år og fem måneder ikke oppfyller forvaltningslovens krav om å behandle saken «uten ugrunnet opphold».

UDI uttaler det nå skal foretas en gjennomgang av andre statsborgerskapssaker med barn der én forelder har åpen tilbakekallssak. UDI skal også utarbeide rutiner for at feilen ikke skal gjenta seg: https://www.sivilombudet.no/uttalelser/langvarig-og-ugrunnet-berostillelse-av-et-barns-sak-om-statsborgerskap/