Løslatt fra varetekt grunnet ulovlig isolasjon

En 22 år gammel mann ble den 02.08.19 løslatt fra varetekt til tross for at det forelå sterk fare for ny alvorlig kriminalitet. Han var utsatt for ulovlig isolasjon i Oslo fengsel. Borgarting lagmannsrett slo fast at mannen derfor hadde vært utsatt for alvorlige krenkelser av sine rettigheter både etter den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen og Grunnloven, og at videre fengsling derfor var uforholdsmessig.

 

Advokatfirmaet Sulland er svært engasjert i saker om isolasjon av innsatte og ser alvorlig på at norske myndigheter stadig bryter grunnleggende menneskerettigheter ved ulovlig isolasjon i norske fengsler. Det er bekymringsfullt at innsatte utsettes for menneskerettighetsbrudd på grunn av ressurssituasjonen i norske fengsler og manglende prioritering av kriminalomsorg fra politisk hold. Vi håper nå at kjennelsen fra Borgarting vil føre til at isolasjonen i Oslo fengsel opphører.

 

Se nærmere omtale av saken på https://www.nrk.no/norge/fare-for-nye-kriminelle-handlinger-_-likevel-matte-22-aring-loslates-1.14655131

 

Mannens forsvarer var advokat Haakon Åsli Skogstad