Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Har du blitt utsatt for menneskerettighetsbrudd?

Har noen av dine nærmeste blitt utsatt for brudd på menneskerettigheter?

Når staten gjør inngrep og utøver tvang ovenfor deg, skal menneskerettighetene følges.

Advokatfirmaet Sulland har lang erfaring og kompetanse på menneskerettslige spørsmål. Når vi bistår klienter i straffesaker, velferdssaker, barnevernssaker og utlendingssaker undersøker vi om staten overholder menneskerettighetene.

Eksempler på tilfeller hvor vi kan hjelpe deg å vurdere om menneskerettighetene er overholdt, er:

  • Pågripelse, fengsling og straffegjennomføring
  • I diskrimineringssaker
  • Når barn blir hentet av barnevernet
  • Asylsaker, familieinnvandringssaker og ved utvisning fra landet
  • Ved behandling i institusjoner som sykehjem, psykiatri og omsorgssenter

I noen av sakene får du dekket advokatutgifter av det offentlige (fri rettshjelp).

Ta kontakt med en av våre hyggelige menneskerettighetsadvokater for å finne ut om du har en sak vi bør gå videre med og om du har krav på gratis hjelp av advokat.

I tillegg til å hjelpe enkeltpersoner i menneskerettighetssaker, tar advokater fra Advokatfirmaet Sulland utredningsoppdrag i menneskerettighetsspørsmål, og deltar i den offentlige debatten.

Flere av våre advokater holder også jevnlig kurs og foredrag. Kontakt oss dersom du trenger en dyktig foredragsholder.

Kontaktpersoner