Nektes fri rettshjelp

Advokat André Møkkelgjerd uttaler seg til Klassekampen om tilgangen til fri rettshjelp i prinsipielle saker. Bakgrunnen er en klient som har fått tilbakekall av statsborgerskap etter mer enn 30 år i Norge. Til tross for den konkrete saken var en del av bakgrunnen for nylig lovendring, mener Statsforvalteren at ankebehandlingen ikke bør dekkes av fri rettshjelp.

– Det er ikke riktig at sivilsamfunn og advokater må jobbe gratis for at staten skal få en nødvendig avklaring, uttaler André Møkkelgjerd.

Les saken her.

Nektes fri rettshjelp 1