Frode Sulland fremsetter kritikk av Den rettsmedisinske kommisjon

NRK fortsetter sin dekning av filleristingssakene. Advokat Frode Sulland mener Den rettsmedisinske kommisjonen favoriserer de som mener at den omstridde filleristingsdiagnosen er reell, og at dette svekker troverdigheten til kommisjonen.

– Til saman fører dette til at sakene blir einsidig belyst, noko som igjen kan leie til feilaktige dommar og justismord.

Les hele saken her.

Frode Sulland fremsetter kritikk av Den rettsmedisinske kommisjonen 1