Økonomiske straffesaker

Økonomiske straffesaker

En særegen form for straffesaker er de økonomiske straffesakene. Dette er ofte saker hvor Økokrim er involvert, for eksempel i saker om korrupsjon, hvitvasking, underslag og verdipapirkriminalitet. Disse sakene kjennetegnes ved at de etterforskes i lang tid, omfatter store mengder dokumenter og rettssakene varer over mange dager. Sakene reiser dessuten ofte kompliserte spørsmål vedrørende det faktiske og det juridiske.

Advokatfirmaet Sulland har ansatte med spisskompetanse og lang erfaring med denne type saker. Vi bistår både enkeltpersoner og selskaper som er mistenkt, siktet eller tiltalt for økonomisk kriminalitet. Opp i gjennom årene har vi representert en lang rekke kjente og ukjente klienter i slike saker, med svært gode resultater. I mange av disse sakene fatter media raskt interesse. Dette kan utgjøre en tilleggsbelastning som bør håndteres på et tidlig stadium, av advokater med erfaring.

Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak.

Kontaktpersoner