Fordewi

Advokatfirmaet Sulland

Rettssikkerhet for den enkelte

Menneskerettslige spørsmål

Konfliktløsning og prosedyre

Om oss

Vi er et mellomstort advokatfirma med spesialisering i bl.a. strafferett, utlendingsrett og barnevern. Vi har kontor i Oslo og Fredrikstad, men tar også saker over hele landet.

Vi har bred erfaring fra konfliktløsning og prosedyre, og representerer klienter i domstolene, Utlendingsnemnda og Barneverns- og helsenemnda. Våre advokater har lang erfaring og god kompetanse om menneskerettslige spørsmål som ofte blir tema når vi bistår klienter i straffesaker, utlendingssaker, barnevernssaker, velferdssaker og saker om psykisk helsevern.

Vår historie går tilbake til 1970-tallet da advokatene Olav Hestenes og Truls Dramer startet det som senere ble Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co, og som hadde strafferetten som sitt sentrale arbeidsområde. Firmaet har vokst i størrelse og utviklet kompetanse på flere saksområder, og i 2017 endret vi navn til Advokatfirmaet Sulland AS.

Kontakt oss

Aktuelt

Frode Sulland på Arbeidslivsdagene (ALD) ved juridisk fakultet i Bergen

Advokat Frode Sulland holdt i går åpningsforedraget på Arbeidslivsdagene (ALD) ved juridisk fakultet i Bergen.

Henriette Willix overtar som daglig leder i Advokatfirmaet Sulland AS

Fra 1.1.24 overtar advokat Henriette Willix som daglig leder i Advokatfirmaet Sulland AS.

Tilrettelegging på eksamen – student fikk medhold i klagesak

En student krevde tilrettelegging på eksamen som følge av sin helsetilstand. Advokat Henriette Willix påklaget vedtaket til studiestedets klagenemnd, som i forrige uke kom til at vedtaket var ugyldig, og at studenten skulle innvilges tilretteleggingen han ønsket. Studenten ble også tilkjent fulle omkostninger.