Om oss

Vi er et mellomstort advokatfirma med spesialisering i bl.a. strafferett, utlendingsrett og barnevern. Vi har kontor i Oslo og Fredrikstad, men tar også saker over hele landet.

Vi har bred erfaring fra konfliktløsning og prosedyre, og representerer klienter i domstolene, Utlendingsnemnda og Barneverns- og helsenemnda. Våre advokater har lang erfaring og god kompetanse om menneskerettslige spørsmål som ofte blir tema når vi bistår klienter i straffesaker, utlendingssaker, barnevernssaker, velferdssaker og saker om psykisk helsevern.

Vår historie går tilbake til 1970-tallet da advokatene Olav Hestenes og Truls Dramer startet det som senere ble Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co, og som hadde strafferetten som sitt sentrale arbeidsområde. Firmaet har vokst i størrelse og utviklet kompetanse på flere saksområder, og i 2017 endret vi navn til Advokatfirmaet Sulland AS.

Kontakt oss

Aktuelt

Utelukker ikke ny streike-aksjon

Mens Salærrådet mener at satsen må økes til 1385 kroner for å være bærekraftig, foreslo regjeringen å øke satsen med 35 kroner fra 1180 til 1235 kroner i forslaget til statsbudsjett. Justert for inflasjon, betyr dette en reell nedgang på 3,4 prosent.

Frode Sulland fremsetter kritikk av Den rettsmedisinske kommisjonen

- Til saman fører dette til at sakene blir einsidig belyst, noko som igjen kan leie til feilaktige dommar og justismord.

Rødt tar rettssak til Stortinget

Klassekampen har de siste dagene hatt oppslag om den palestinske familien som advokat Andre Møkkelgjerd har bistått i sin sak om tilbakekall av norsk statsborgerskap.