Fordewi

Advokatfirmaet Sulland

Rettssikkerhet for den enkelte

Menneskerettslige spørsmål

Konfliktløsning og prosedyre

Om oss

Vi er et mellomstort advokatfirma med spesialisering i bl.a. strafferett, utlendingsrett og barnevern. Vi har kontor i Oslo og Fredrikstad, men tar også saker over hele landet.

Vi har bred erfaring fra konfliktløsning og prosedyre, og representerer klienter i domstolene, Utlendingsnemnda og Barneverns- og helsenemnda. Våre advokater har lang erfaring og god kompetanse om menneskerettslige spørsmål som ofte blir tema når vi bistår klienter i straffesaker, utlendingssaker, barnevernssaker, velferdssaker og saker om psykisk helsevern.

Vår historie går tilbake til 1970-tallet da advokatene Olav Hestenes og Truls Dramer startet det som senere ble Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co, og som hadde strafferetten som sitt sentrale arbeidsområde. Firmaet har vokst i størrelse og utviklet kompetanse på flere saksområder, og i 2017 endret vi navn til Advokatfirmaet Sulland AS.

Kontakt oss

Aktuelt

Nektes fri rettshjelp

Advokat André Møkkelgjerd uttaler seg til Klassekampen om tilgangen til fri rettshjelp i prinsipielle saker. Til tross for svært prinsipiell sak, mener Statsforvalteren at ankebehandlingen ikke bør dekkes av fri rettshjelp.

Staten dømt for menneskerettighetsbrudd

Advokat André Møkkelgjerd har bistått en kvinnelig asylsøker i søksmål mot staten etter å ha blitt kroppsvisitert og rutinemessig innlåst på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Staten ble av Borgarting lagmannsrett dømt for brudd på menneskerettighetene og ble dømt til å betale oppreisning til kvinnen med hjemmel i EMK art. 13.

Utelukker ikke ny streike-aksjon

Mens Salærrådet mener at satsen må økes til 1385 kroner for å være bærekraftig, foreslo regjeringen å øke satsen med 35 kroner fra 1180 til 1235 kroner i forslaget til statsbudsjett. Justert for inflasjon, betyr dette en reell nedgang på 3,4 prosent.