Fordewi

Advokatfirmaet Sulland

Rettssikkerhet for den enkelte

Menneskerettslige spørsmål

Konfliktløsning og prosedyre

Om oss

Vi er et mellomstort advokatfirma med spesialisering i bl.a. strafferett, utlendingsrett og barnevern. Vi har kontor i Oslo og Fredrikstad, men tar også saker over hele landet.

Vi har bred erfaring fra konfliktløsning og prosedyre, og representerer klienter i domstolene, Utlendingsnemnda og Barneverns- og helsenemnda. Våre advokater har lang erfaring og god kompetanse om menneskerettslige spørsmål som ofte blir tema når vi bistår klienter i straffesaker, utlendingssaker, barnevernssaker, velferdssaker og saker om psykisk helsevern.

Vår historie går tilbake til 1970-tallet da advokatene Olav Hestenes og Truls Dramer startet det som senere ble Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co, og som hadde strafferetten som sitt sentrale arbeidsområde. Firmaet har vokst i størrelse og utviklet kompetanse på flere saksområder, og i 2017 endret vi navn til Advokatfirmaet Sulland AS.

Kontakt oss

Aktuelt

Kvinne løslatt fra utlendingsinternatet på Trandum

En kvinne hadde blitt pågrepet av politiets utlendingsenhet ettersom hun oppholdt seg ulovlig i Norge. Kvinnen mente at hun hadde behov for beskyttelse og søkte derfor asyl ved pågripelsestidspunktet.

Viktig voldsoffererstatning til offer for seksuelle overgrep

En ung kvinne anmeldte to nære slektninger for alvorlige, seksuelle overgrep i barndommen. Etter en omfattende etterforskning ble straffesaken henlagt, og hun orket ikke å påklage denne avgjørelsen

Prinsipiell dom om elektriske hundehalsbånd

En kvinne er i Høyesterett dømt til ubetinget fengsel for å ha brukt elektrisk bjeffehalsbånd på hunden sin. Kvinnen opplevde at hunden var svært stresset når de gikk tur, og hun brukte halsbåndet som en del av oppdragelsen.