Fordewi

Advokatfirmaet Sulland

Rettssikkerhet for den enkelte

Menneskerettslige spørsmål

Konfliktløsning og prosedyre

Om oss

Vi er et mellomstort advokatfirma med spesialisering i bl.a. strafferett, utlendingsrett og barnevern. Vi har kontor i Oslo og Fredrikstad, men tar også saker over hele landet.

Vi har bred erfaring fra konfliktløsning og prosedyre, og representerer klienter i domstolene, Utlendingsnemnda og Barneverns- og helsenemnda. Våre advokater har lang erfaring og god kompetanse om menneskerettslige spørsmål som ofte blir tema når vi bistår klienter i straffesaker, utlendingssaker, barnevernssaker, velferdssaker og saker om psykisk helsevern.

Vår historie går tilbake til 1970-tallet da advokatene Olav Hestenes og Truls Dramer startet det som senere ble Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co, og som hadde strafferetten som sitt sentrale arbeidsområde. Firmaet har vokst i størrelse og utviklet kompetanse på flere saksområder, og i 2017 endret vi navn til Advokatfirmaet Sulland AS.

Kontakt oss

Aktuelt

Samfunnsstraff for salg og oppbevaring av Rivotril

57-årig mann domfelt 18 ganger tidligere ble domfelt for salg av 5 tabletter og oppbevaring av 126 tabletter Rivotril. Aktor nedla påstand om 36 dager ubetinget fengsel.

Betinget fengsel for tredjegangs ruspåvirket kjøring

En kvinne ble i tilståelsessak ved Oslo tingrett dømt til 24 dager betinget fengsel for tredjegangs ruspåvirket kjøring, samt noen mindre alvorlige forhold

Cecilie Schjatvet trer ut av firmaet

Advokat Cecilie Schjatvet trer fra 1.7.16 ut som partner i firmaet.