Fordewi

Advokatfirmaet Sulland

Rettssikkerhet for den enkelte

Menneskerettslige spørsmål

Konfliktløsning og prosedyre

Om oss

Vi er et mellomstort advokatfirma med spesialisering i bl.a. strafferett, utlendingsrett og barnevern. Vi har kontor i Oslo og Fredrikstad, men tar også saker over hele landet.

Vi har bred erfaring fra konfliktløsning og prosedyre, og representerer klienter i domstolene, Utlendingsnemnda og Barneverns- og helsenemnda. Våre advokater har lang erfaring og god kompetanse om menneskerettslige spørsmål som ofte blir tema når vi bistår klienter i straffesaker, utlendingssaker, barnevernssaker, velferdssaker og saker om psykisk helsevern.

Vår historie går tilbake til 1970-tallet da advokatene Olav Hestenes og Truls Dramer startet det som senere ble Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co, og som hadde strafferetten som sitt sentrale arbeidsområde. Firmaet har vokst i størrelse og utviklet kompetanse på flere saksområder, og i 2017 endret vi navn til Advokatfirmaet Sulland AS.

Kontakt oss

Aktuelt

Frode Sulland fremsetter kritikk av Den rettsmedisinske kommisjonen

- Til saman fører dette til at sakene blir einsidig belyst, noko som igjen kan leie til feilaktige dommar og justismord.

Rødt tar rettssak til Stortinget

Klassekampen har de siste dagene hatt oppslag om den palestinske familien som advokat Andre Møkkelgjerd har bistått i sin sak om tilbakekall av norsk statsborgerskap.

Premiere på dokumentarfilmen Flyplassmannen

Dokumentarfilmen Flyplassmannen har premiere på Nordic Docs i Fredrikstad fredag 29.sept kl.12.15. Filmen omhandler en klient som advokat André Møkkelgjerd bisto med å få gjenforent til sin familie i Norge.