Fordewi

Advokatfirmaet Sulland

Rettssikkerhet for den enkelte

Menneskerettslige spørsmål

Konfliktløsning og prosedyre

Om oss

Vi er et mellomstort advokatfirma med spesialisering i bl.a. strafferett, utlendingsrett og barnevern. Vi har kontor i Oslo og Fredrikstad, men tar også saker over hele landet.

Vi har bred erfaring fra konfliktløsning og prosedyre, og representerer klienter i domstolene, Utlendingsnemnda og Barneverns- og helsenemnda. Våre advokater har lang erfaring og god kompetanse om menneskerettslige spørsmål som ofte blir tema når vi bistår klienter i straffesaker, utlendingssaker, barnevernssaker, velferdssaker og saker om psykisk helsevern.

Vår historie går tilbake til 1970-tallet da advokatene Olav Hestenes og Truls Dramer startet det som senere ble Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co, og som hadde strafferetten som sitt sentrale arbeidsområde. Firmaet har vokst i størrelse og utviklet kompetanse på flere saksområder, og i 2017 endret vi navn til Advokatfirmaet Sulland AS.

Kontakt oss

Aktuelt

Staten stilte med sju i retten

Klient ble nektet fri rettshjelp til tross for at saken er så viktig og prinsipiell at staten stilte med sju personer i retten.

Kjemper for sine norske pass

Et ektepar har etter 26 år i Norge fått sine norske statsborgerskap tilbakekalt av utlendingsmyndighetene. Forrige uke ble gyldigheten av UNEs vedtak om tilbakekall prøvd for Oslo tingrett. Dom er ventet om kort tid.

Må man spise mat hver dag (i åtte år)?

En nå vel 60 år gammel håndverker, opprinnelig polsk, ble utsatt for en arbeidsulykke i 2015 som gjorde ham arbeidsudyktig.
1 3 4 5 6 7 41